AARHUS SYMFONIORKESTER

Aarhus Symfoniorkester, der i 2010 havde 75 års jubilæum, er et landsdelsorkester med et omfattende aktivitetsniveau. Orkestret afholder koncerter, indspiller CD’er, turnerer og samarbejder med en lang række institutioner.


Kernen i orkestrets koncertarbejde er symfonikoncerterne. Dertil kommer gratis lørdagskoncerter, familiekoncerter og kammerkoncerter. I august 2007 indviede Aarhus Symfoniorkester Symfonisk Sal i Musikhuset Aarhus i Musikhuset nye, flotte tilbygning. Således er orkestret nu omsider hjemme i Musikhuset Aarhus, hvor Symfonisk Sal danner rammen om såvel prøver som koncerter.

Aarhus Symfoniorkester giver også en lang række skolekoncerter ude på skolerne og i Symfonisk Sal og lokalcenterkoncerter på centrene i løbet af året. Aarhus Symfoniorkester samarbejder især med Den Jyske Opera, hvor orkestret spiller til operaens august særforestillinger og øvrige store forestillinger i Aarhus, i 2013 til verdenspremieren på den nykomponerede The Picture of Dorian Gray. Orkestrets har desuden spillet til flere af operaens Reumert-belønnede forestillinger. Der samarbejdes også med Musikhuset Aarhus bl.a. med koncerter store sangernavne ved maj-koncerter, Festuge Classic-koncerter i Aarhus Festuge. Også film, bl.a. Chaplin-film og Pirates of the Caribbean-film og balletter, bl.a. Tornerose og Nøddeknækkeren og et Folkesagn, er en del af samarbejdet.

Amatørkor, børnekor, gymnasiekor og Det Jyske Musikkonservatorium samarbejder årligt med orkestret ved én eller flere koncerter, og orkestret samarbejder ligeledes med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.
Foruden koncertaktiviteterne udgør CD-indspilninger en væsentlig del af Aarhus Symfoniorkesters aktiviteter i løbet af en sæson.