Velkommen til Symfomagica

Musikkens verden er magisk – og der er intet som den intense live-oplevelse i selve koncertsalen. Live-oplevelsen og den store klassiske musik vil Aarhus Symfoniorkester gerne dele med endnu flere – derfor har orkestret lanceret ”Symfomagica”-koncerterne. En donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 1,2 mill. kroner muliggjorde indkøb af kamera- og projektionsudstyr til Symfonisk Sal, dermed har orkestret udvidet paletten med en helt ny type visuelle koncerter:  Koncerter med lærred over scenen. Desuden findes der optagelser fra Symfonisk Sal på youtube/aarhussymfoni - det er også ren symfomagica.